7 χλμ. Θεσ/νίκης-Καβάλας τηλ. 2310 680486

Μητροπόλεως 113 τηλ. 2310 264165